AUTOŠKOLA VIDIMSKÁ


Otázky z první pomoci pro sk. B»

Stáhnout soubor ve formátu PDF

První pomoc při bezvědomí

 
Definice: porucha činnosti CNS. Ztráta tonu jazyka, možnost aspirace zvratků – možnost udušení.
Příčiny: poranění hlavy a mozku (autonehody, pády z kola a z výšky), onemocnění srdce a cév (cévní mozkové příhody, infarkt myokardu), otravy (alkohol, léky, oxid uhelnatý, oxid uhličitý..), úraz elektrickým proudem, tonutí, metabolické poruchy, např. změny hladin krevního cukru (diabetické kóma)
Příznaky:
•zhroucená poloha
•povolené svalové napětí (zvednutá končetina padá bezvládně k zemi)
•vymizení reakce na vnější podněty (oslovení, jemné zatřesení, štípnutí)
První pomoc
•ověřit základní životní funkce vědomí – postiženého oslovit, případně použít bolestivý podnět (štípnutí, "facka") dýchání – nejdříve postiženého položit na záda a zprůchodnit dýchací cesty - zkontrolovat dutinu ústní a zaklonit hlavu, při podezření na poanění páteře Ezmarchův trojitý manévr
•při zachovaném dýchání uložit postiženého na záda se zakloněnou hlavou (případně do zotavovací-stabilizované polohy, pokud postižený zvrací nebo se od něj musíme vzdálit)
•do příjezdu rychlé záchranné zdravotnické služby setrvat u postiženého a kontrolovat dýchání
PŘI ZJIŠTĚNÍ ZÁSTAVY DECHU ZAHÁJIT NEODKLADNOU RESUSCITACI!

  Zpět na otázky.