AUTOŠKOLA VIDIMSKÁ


Otázky z první pomoci pro sk. B»

Stáhnout soubor ve formátu PDF

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci

1. Získat přehled o situaci:
•uvědomit si CO, JAK, PROČ, KDE se to stalo, RIZIKO plynoucí ze situace (autonehoda, el. proud), POČET postižených/zachránců/materiálu, ZÁVAŽNOST poranění
•pokud to situace vyžaduje, přivolat pomoc z okolí
•při vyšším počtu postižených věnujeme pozornost nejprve těm v bezvědomí a s masivním krvácením

2. Posouzení stavu postiženého:
•Bezvědomí → pokud nedýchá normálně (tj. nedýchá vůbec, chrčí nebo lapá po dechu): zahájit KPR (kardiopulmonální resuscitaci)→ pokud dýchá normálně: uložit postiženého na záda se zakloněnou hlavou,eventuelně stabilizovaná poloha - pravidelně kontrolovat životní funkce (dech a stav vědomí) !!!
•Při vědomí:- zjistit nejnutnější informace o jeho zdravotním stavu, které sdělíme dispečerovi záchranné služby - zhodnotit celkový stav, v případě potřeby poskytnout první pomoc (zastavení krvácení, chlazení popálenin ...) - i po přivolání pomoci pravidelně kontrolovat stav dotyčného

3. Volání na linku 155 (event. 112):
•představit se
•co se stalo
•kde se to stalo
•kolik je postižených a jaký je charakter zranění, pohlaví, přibližný věk, další choroby (nejlépe zjistit jméno)
•kontrolujeme stav postiženého do příjezdu záchranné služby

  Zpět na otázky.