AUTOŠKOLA VIDIMSKÁ


Otázky z první pomoci pro sk. B»

Stáhnout soubor ve formátu PDF

První pomoc u popálenin

A. Technická první pomoc: uhašení ohně, svlečení horkého, či mokrého oděvu (pokud není přiškvařen), odstranění vodičů tepla z postiženého (prsteny, náušnice, náramky),též kvůli možnosti otoku. Také je nutné zabránit dalšímu působení tepla tzn. dostat postiženého z horkého prostředí.
B. Zdravotnická první pomoc
•Posazení, či položení postiženého
• I. a II. stupeň dostatečně dlouho chladíme (dokud přináší úlevu), alespoň však 20 minut. Chladíme nejlépe tekoucí studenou vodou. U velmi malých dětí chlazení neprovádíme z důvodu hrozícího chladového šoku.
•III. stupeň nechladíme, protože došlo k celkovému zničení tkáně a hrozí infekce.
•Ránu sterilně překryjeme
•Pokud se jedná o popálenou končetinu, tak ji po ošetření šetrně zafixujeme.
•Protišoková opatření

Zpět na otázky.