AUTOŠKOLA VIDIMSKÁ


Otázky z první pomoci pro sk. B»

Stáhnout soubor ve formátu PDF

První pomoc při šoku


Definice: stav ohrožující na životě, při kterém dochází k selhání krevního oběhu.
Příčiny: a. Hypovolemický šok - krvácení (20-30% ztráta krve a krevních tekutin)- může být způsobeno i krvácením vnitřním, popáleniny, zvracení a těžké infekce. b. Kardiogenní šok - infarkt myokardu, srdeční selhání a embolie. c. Septický šok - těžké pooperační infekce, popáleniny; objevují se horečky a třesavka d. Anafylaktický šok - alergická reakce na léky, cizorodé bílkoviny (jedy hmyzu a hadů); prudký nástup febrilie s třesavkou, nevolnost, zvracení, tachykardie, dušnost, křeče, bezvědomí a srdeční zástava. e. Neurogenní šok - rozvoj šoku v důsledku oběhového selhání způsobeného abnormálním rozšířením cév, které má svou příčinu v poruše centrální nervové soustavy (např. úraz mozku, léková intoxikace).

Příznaky :
Zrychlující se tepová frekvence, špatně znatelný nitkovitý pulz
Bledá kůže se studeným lepkavým potem
Cyanóza rtů, později i končetin
Zrychlený a povrchní dech
Pocit žízně, nevolnost, zvracení
Apatie - netečnost postiženého, pomalé reakce


Uložení do protišokové polohy (na zádech, dolní končetiny zvedlé cca. o 30cm, či naklonit celé tělo o 30° hlavou dolů, pokud je to možné)- ta napomáhá centralizaci krvi krve do životně důležitých orgánů. Případně se může použít autotransfúzní poloha (na zádech, dolní i horní končetiny jsou zvedlé kolmo vzhůru).
Pomůckou při ošetřování může být pravidlo 5T.

Zpět na otázky.