AUTOŠKOLA VIDIMSKÁ


Otázky z údržby pro sk. B»

Stáhnout soubor ve formátu PDF

9. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.)

Kontrola a údržba před jízdou:
- pravidelná kontrola množství chladící kapaliny (pohledem na rysky na přetlakové nádržce)
- pravidelná kontrola stavu a napnutí klínového řemene (pohání čerpadlo chladící kapaliny)
- před začátkem zimního období nechat zkontrolovat mrazuvzdornost chladící směsi (doplnit nemrznoucí směs – mrazuvzdornost měříme podle hustoty)

Za jízdy sledovat teploměr a kontrolku na přístrojové desce (optimální teplota po zahřátí motoru by se měla pohybovat kolem 90oC)

Přehřátí motoru:
- dostane-li se ukazatel teploty do červeného pole, případně rozsvítí-li se červená kontrolka
- neprodleně zastavit vozidlo i motor

Časté příčiny:
- nedostatek chladící kapaliny
- porucha termostatu (při zahřátí na provozní teplotu by měl umožnit průtok chladící kapaliny chladičem, do té doby je okruh termostatem přerušen)
- prasklý klínový řemen (pohání vodní čerpadlo)
- při přehřátí díky dlouhému couvání nebo popojíždění opět zastavit vozidlo a vypnout
- nechat motor ochladit a teprve pak provést kontrolu chladící směsi

Zpět na otázky.