AUTOŠKOLA VIDIMSKÁ


Otázky z údržby pro sk. B»

Stáhnout soubor ve formátu PDF

8. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla

Dobíjení akumulátoru:
- akumulátor je dobíjen ALTERNÁTOREM
- správnou činnost alternátoru signalizuje červená kontrolka na přístrojové desce po nastartování musí kontrolka zhasnout
- při rozsvícení kontrolky za jízdy -zastavit, zkontrolovat klínový řemen (prasklý, povolený) pokud závada přetrvává – navštívit servis

Mazání motoru:
- správnou činnost mazání motoru signalizuje červená kontrolka označená olejničkou
- po nastartování musí kontrolka zhasnout
- při rozsvícení kontrolky během jízdy – zastavit, vypnout motor a zkontrolovat množství ol.
- pokud nelze závadu odstranit – nikdy nepokračovat v jízdě (hrozí vážné poškození mot.) vozidlo musí být odtaženo do odborného servisu

Zpět na otázky.