AUTOŠKOLA VIDIMSKÁ


Otázky z údržby pro sk. B»

Stáhnout soubor ve formátu PDF

5. Popište postup při výměně kola

Zajištění vozidla:
- použít parkovací (ruční) brzdu
- zařadit 1. rychlostní stupeň
- tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu – označit jej výstražným trojúhelníkem
- kola, která zůstanou po zvednutí na zemi – zajistit klínem nebo jiným způsobem

Výměna:
- vyjmout záložní kolo (rezervu) z úložného prostoru, připravit zvedák a klíč na demontáž kolových šroubů
- pomocí šroubováku odstranit kryty kol (v případě , že je jimi vozidlo vybaveno)
- mírně povolit kolové šrouby poškozeného kola
- pomocí zvedáku zdvihnout vozidlo do potřebné výšky
- zcela vyšroubovat kolové šrouby a sejmout kolo z nápravy vozu
- nasadit záložní kolo a utáhnout šrouby
- spustit vozidlo na zem a dotáhnout pevně kolové šrouby (křížovým způsobem)
- zkontrolovat a upravit tlak v pneumatice
- po ujetí několika km zkontrolovat utažení šroubů
- poškozené kolo nechat co nejdříve opravit a vyvážit v odborné dílně

Zpět na otázky.