AUTOŠKOLA VIDIMSKÁ


Otázky z údržby pro sk. B»

Stáhnout soubor ve formátu PDF

10. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost

Funkce a umístění:
- snižuje množství škodlivin ve spalinách motoru
- je umístěn ve výfukové soustavě vozidla

Životnost:
- používáme pouze bezolovnatý benzin (Olovnaté přísady vedou k neopravitelnému poškození katalyzátoru).
- nestartujeme roztahováním automobilu (Než motor nastartuje, proteče nespálený benzin do katalyzátoru a poškodí jej).

11. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost

Zpět na otázky.